Resources – Romania

All resources from Berde Mózes Unitarian High School Library

SCHOOL, CHURCH AND MUSEUM REGISTERS/ARCHIVES:

 • Iosephvs Partsch (1800 ca.) – University Admission Document
 • Adománykéröengedély az Unitárius Gimnázium részére (1821)
 • Székelykeresztúri Unitárius gymnasium Könyvtárából kiadott könyvekröl vezetett napló ( 7thNovember 1906)
 • Catalogul cărtilor din biblioteca tinerimei 
 • A székelykerestúri Unitárius Fögimnázium önképzökörének jegyzökönyve (1919 – 1921)
 • Dr. Brassai Sámuel Elete (1927) – A magyar unitárius egyházi képviselö tanács megbìzásából
 • Fekete János (1993) – A Székelykeresztúri Orbán Balázs – volt unitárius – gimnázium 200 éves története
 • Sándor János (1896) – A Székelykerestúri Unitárius Gymnasium Történelme
 • Péter Lajos (1944) – A Székelykerestúri Unitárius Br. Orbán Balázs Gimnázium es Unitárius Polgári Fiuiskola Evkönyve
 • Samuil Gálfalvi (1926-1928) – Anuarul. Liceului unitar de baieti din Cristur
 • Killyéni Imre (1943) – A százötvenéves Székelykerestúri Unitárius Br. Orbán Balázs Gimnázium Jubileumi Evkönyve
 • Péter Lajos (1941) – A Székelykerestúri Unitárius Gimnázium Rövid Története
 • Péter Lajos (1926) – Kereszturi Véndiákok Albuma

MAGAZINES AND NEWSPAPERS:

 • Ambrus Zolán & Others (1917) – Nyugat
 • Székelykeresztùr Tarsadalmi Hetilap 1914 – 1 Augusztus, 31 Számához, 8 Augusztus, 15 Augusztus, 22 Augusztus.
 • Székelykeresztùr Tarsadalmi Hetilap 1915 – 9  Január, 20 Március, 14 Augusztus, 2 Október, 6 November, 13 November, 4 November, 4 December, 11 December, 25 December.
 • Székelykeresztùr Tarsadalmi Hetilap 1916 – 18 Március, 8 Aprilis, 21 Aprilis, 29 Aprilis, 6 Május, 13 Május, 24 Junius, 29 Junius.
 • Apáink Arca (2009) – Képek Nagy Béla Székelykerestúri  Fényképész Hagyatékából

NONFICTION AND FICTION BOOKS THAT CONTAIN HISTORICAL REFERENCES:

 • Aron Buciumeanu (2016) – Moara şi Prāsnelul
 • Balazázs Ferenc & Others (1930) – Kéve Kötés
 • Farkas Sándor (1834) – Utazás Eszak Amerikában
 • Márkos Albert (1943) – Dávid Ferenc Ertekezése A Kettös Istenségröl
 • Gálfalvi Samu (1934) – Száznegyven Ev
 • Gálfalvi Samu (1922) – A Székelykerestúri Unitárius fögimnázium Ertesìtöje Orbán János (1943) – Székelykeresztúr Története
 • Hatvan Székely Hadifogoly (1996) – Történetek a Fogságból
 • Vitéz Gróf Takách-Tolvay József – A Frontharcos Eszme Szolgálatában
 • Eszakon Es Délen – A Nagy Háború Irásban Es Képben