Resources – Slovenia

The three main PORTALS/SEARCH ENGINES are:
1. https://www.dlib.si/– books and published materials and also a large database of digitalised newspapers.

  1. http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=9ece1f0d-ac83-401a-a6f5-957c1d6cb7f5%40sessionmgr4009 – this is the digital library of the University of Ljubljana which also has access to some publications or articles (most usable for students who have the password to access all publications).
  2. http://www.sistory.si/Sistory is extremely good. It has collections of historical data, publications sorted by topic, digitalised newspapers and so on.

The main NEWSPAPERS covering the period are Slovenec and Jutro, also digitalized on Sistory:

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PRARJ8D8

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-J5UDHK40/a5d8bb1d-fe4a-4eb4-afde-771ae39a51fa/PDF

https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3djutro+(ljubljana.+1931-1943)%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25

Other sources include some UNIVERSITY STUDENT WORK:

1.) “Kot Triglav nikdar ne omahne, Slovencu vdanost ne usahne” : slovenski vojaki med prvo svetovno vojno – lojalnost in dojemanje vojne v njihovih avtobiografskih zapiskih : diplomsko delo

2.) Sluga, Miha, 1979   http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/967/Kot_triglav_nikdar_ne_omahne.pdf

3.) Corespondence as a way of communication in the time of the 1st World War
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=108938&lang=slv

4.) Korespondenca kot vir medsebojne komunikacije v času 1. svetovne vojne : pisma avstro-ogrskega vojaka Ignaca Lična (s fronte) : diplomsko delo

BOOKS:

A) Skrinjar J., Trboveljski slavček od srca k srcu.

B) Simčič I., Dnevnik vojaka iz 1. Svetovne vojne.

C) Troha N., Španski borci iz Revirjev.

D) Rdeči revirji 1. In 2. del.